Tietosuoja­seloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Ina Bister / Grafina
Y-tunnus: 2877150-1
Osoite: Laaksotie 22
Postinumero: 42300
Postitoimipaikka: Jämsänkoski
Puhelinnumero: 044 0969 630
Sähköpostiosoite: ina@grafina.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Ina Bister / Grafina
Puhelinnumero: 044 0969 630

Sähköpostiosoite: ina@grafina.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
• Asiakkaan tunnistamiseen.
• Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero (yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisteriin tallentuneita tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei viranomainen pyydä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä helpottaessa sivuston käyttöä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka palvelin tallentaa selaimellesi. Tiedostoon tallennetut on esim. tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Evästeet ei vahingoita tietokonettasi, mobiililaitettasi tai tiedostojasi. Mikäli sivustolla vierailija haluaa hylätä evästeiden käytön, useat selainohjelman mahdollistavat evästeiden poiskytkemisen. Tässä tulee huomioida se, että sivusto ei välttämättä toimi enää optimaalisesti. Lue lisää evästeistä.

Google Analytics

Sivustolla käytetään Google Analytics -työkalua sivuilla vierailijoiden analysointiin.