Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisterin nimi: Grafinan asiakasrekisteri
Nimi: Ina Bister / Grafina
Y-tunnus: 2877150-1
Osoite: Keihäsmiehenkatu 4 E 63
Postinumero: 40639
Postitoimipaikka: Jyväskylä
Puhelinnumero: 044 0969 630
Sähköpostiosoite: ina@grafina.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
• Asiakkaan tunnistamiseen.
• Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero (yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisteriin tallentuneita tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei viranomainen pyydä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä
  • Oikeus saada pääsy rekisteröityyn tietoon ja tarkastusoikeus
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
  • Oikeus kieltää käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin

Evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen sekä analysointiin. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka palvelin tallentaa laitteellesi. Tiedostoon tallennetut on esim. tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Evästeet ei vahingoita tietokonettasi, mobiililaitettasi tai tiedostojasi. Mikäli sivustolla vierailija haluaa hylätä kaikkien evästeiden käytön, useat selainohjelman mahdollistavat evästeiden poiskytkemisen. Tässä tulee huomioida se, että sivusto ei välttämättä toimi enää optimaalisesti.

Evästeet: Google Analytics

Tämän sivuston kävijäliikenteen seurantaan käytetään Google Analytics -työkalua. Eväste kerää seuraavia tietoja: Sivuilla vierailun kesto, aika ja millä sivuilla on käyty, tiedot käyttöjärjestelmästä, tieto miltä sivuilta vierailija on tullut ym. Kaikki kerättävät tiedot ovat anomisoituja. Lue lisää Googlen evästeistä Googlen sivuilla.