Sopimusehdot on päivitetty 27.11.2023.

Sopimuksen yleiskuvaus

Sopijapuolet sopivat WordPress-sivuston suunnittelusta ja toteutuksesta, vastuunjaosta sekä aikataulusta. Sopimuksessa määritellään myös työn hinta sekä toimenpiteet mikäli sopimus puretaan.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun tilaaja tilaa palvelun tai hyväksyy tarjouksen joko puhelimitse, tilauslomakkeella tai sähköpostitse.

Nettisivujen suunnittelu ja toteutus

Sivuston pohjana toimii WordPress-julkaisujärjestelmä, jota tilaaja voi täydentää halutessaan jatkossa itsenäisesti huomioiden oman teknillisen osaamisen. Grafina huomioi tilaajan toiveet (värimailma yms.)

Sopimuksen sisältö / WordPress nettisivut

 • Tarvittaessa palvelintilan ja verkkotunnuksen varaus
 • WordPress asennettuna omalle palvelimelle
 • Tilaajan toimittama tekstisisältö sekä kuvamateriaali sivustolle aseteltuna
 • Yhteydenotto-/tarjouspyyntölomake
 • Mahdolliset some-painikkeet yrityksen some-kanavalle
 • Kevyen hakukoneoptimoinnin Yoast Seo -lisäosan avulla
 • WordPress teemana käytetään: Astra tai Kadence
 • Sivurakentaja käytetään: Elementor Pro (sis. toistaiseksi voimassa olevan lisenssin.) tai Kadence Blocs
 • Evästebanneri: Complianz (toimeksiantaja ostaa vuosilisenssin)

Yhteydenottolomake kotisivuille?

Mikäli kotisivuille laitetaan yhteydenottolomake, niin tästä syntyy asiakasrekisteri. Lakisääteinen tietosuojaseloste tulee laatia uusille kotisivuille. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tietosuoja.fi.

Nettisivun hinta

 • 490 € + alv. /  Käyntikorttisivu (yhteydenottolomakkeella + 80 € + alv.)
 • 990 € + alv. / 1-4 sisältösivua
 • alk. 1090 + alv. / 5-?? sisältösivua (alk. 50 € + alv/per lisäsivut)

-Hinnat eivät sisällä webhotellin ja verkkotunnusten kustannuksia, maksullisia teemoja tai lisäosia, eikä erikseen sovittavia muita lisäpalveluita. Lisätyöt hinnoitellaan erikseen.
-Suunnitelmien hyväksymisen jälkeiset mahdolliset muutokset ulkoasuun, rakenteeseen, toiminnallisuuteen ja tekniseen toteutukseen ovat sopimukseen kuulumatonta lisätyötä, joka laskutetaan toteutuneen ajan mukaisesti 60 € / h + alv. Huomioithan, että suuret muutostyöt saattavat venyttää aikataulua.

Vastuualueiden rajaaminen

– Tilaaja sitoutuu toimittamaan tekstit (mukaanlukien rekisteri- ja tietosuojaseloste) ja kuvat sovitussa aikataulussa sähköisessä muodossa vastaten materiaalien oikeellisuudesta, virheettömyydestä ja näiden käyttöoikeuksista.
– Grafina vastaa sivuston suunnittelusta ja toteutuksesta sovittuun aikatauluun mennessä.
– Grafina ei ole vastuussa sivustosta ylläpidon ja tuen päätyttyä, ellei toisin sovita.
– Grafina ei ole vastuussa palvelimen mahdollisista käyttökatkoksista tai muista palvelimeen liittyvistä ongelmatilanteista. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä webhotellin tukeen.

Toimitusaika ja tapa

Sivuston toteutus aloitetaan kun tekstisisältö, logo sekä kuvat on toimitettu tekijälle. Kotisivut tulevat olemaan valmiina tilaajan webhotellissa sovitussa aikataulussa. Grafina ei ole vastuussa viivästyksistä, mikäli tilaaja ei ole sovitussa aikataulussa toimittanut nettisivuille tarvittavia materiaaleja (tekstit, kuvat, logot yms.). Sivusto siirretään luovutuksen yhteydessä tilaajan valitsemalle verkkopalvelimelle (webhotelliin) ja tilaajalle luovutetaan tarvittavat tunnukset. Sivuston rakennus voidaan aloittaa myös suoraan toimeksiantajan omalle palvelimelle.

Laskutus

-Lasku toimitetaan sähköpostitse sivuston valmistuttua.
-Maksuehto 12pv.
-Lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Grafinalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa sekä perimismaksu lain ja voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Erääntyvän laskun muistutusmaksu on 15 euroa.

Referenssioikeus

Grafinalla on oikeus käyttää sivustoa markkinointi- ja myyntimateriaalissaan.

Sopimuksen purkaminen

Kumpikin sopijapuoli voi purkaa sopimuksen, jos toinen sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti.

Sopimuksen purkautuessa ennen työn valmistumista veloitetaan tehdyt työtunnit tuntityöhinnoittelun mukaisesti. Tilaajalta veloitetaan myös kaikki sellaiset maksulliset palvelut, joista tilaajan kanssa on erikseen sovittu ja on jo ostettu tilaajan kotisivujen tekemistä varten. Nämä pitävät sisällään esim. mahdolliset maksulliset lisäosat ja ostetut kuvat yms.. Mikäli sopimus purkautuu tekijän toimesta, Grafina on velvollinen luovuttamaan sopimuksen purkuajankohtaan mennessä tuotetun sisällön tilaajalle.